Biuletyn Informacji Publicznej
Stal Nysa S.A.Majątek Spółki

Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji
Bilans, rachunek zysków i strat - 2019 rok

Bilans, rachunek zysków i strat - 2019 rok

2021-11-02 2021-11-02
Bilans, rachunek zysków i strat - 2020 rok

Bilans, rachunek zysków i strat - 2020 rok

2021-11-02 2021-11-02
Bilans, rachunek zysków i strat - 2021 rok

Bilans, rachunek zysków i strat - 2021 rok

2022-09-28 2022-09-28
Nazwa dokumentu Opis dokumentu Plik Data wydania Data publikacji